Wâld

Motor- en Autoclub De Wâlden

Actuele standen

EINDSTAND OPNOF 2019

(Open Puzzelrittenkampioenschap Noord-Oost Friesland 2019)

Voor dit kampioenschap tellen de 3 best verreden ritten. Nummer 1 krijgt 80 punten. Dit gaat steeds met 1 punt naar beneden.

Nummer 61 en volgenden krijgen allemaal 20 punten.

Indien achter een naam een getal staat dan kwamen meerdere mensen met dezelfde naam uit dezelfde plaats.

Lees meer: Eindstand Open...