Wâld

Motor- en Autoclub De Wâlden

Uitslag 3e Katdagenrit Kollum

24-4-2016 te Kollum

Uitzetter: W. de Jong
Controleur: Mw. E. de Jong

 

 

 

 

 Puzzelklasse 

 

Pl.

Bestuurder(ster)

Kaartlezer(ster)

Woonplaats

Strp.

1

J.H. Babois

Tineke Babois

Kollum

60

2

Douwe Bijlsma

Arjen Heidbuurt

Kollum

90

3

Harry Pieters

Piet Pieters

Gorredijk

90

4

Deborah Winter

Metske Kooistra

Rinsumageest

94

5

Jan Folkert de Vries

Jan Peter de Vries

Buitenpost

96

6

P.F. Kamp

P.F. Kamp

Roden

120

6

C. Boersma

J. Bergsma

Kollum

120

8

W. Meindertsma

C. Dijck

Kollum

121

9

K. v.d. Land

T. Klaver

Feanwâlden

134

10

Froukje Dedden

Marieke Schinkel

Kollum

150

10

Jellianne Bergsma

Lieneke Hoof

Kollum

150

12

Christine Beerda

Jantsje Elzinga

Kollum

151

13

K. Sipma

M. Schipper

Kollum

153

13

A. Banga

Aly Banga

Kollum

153

15

Janny Dijkstra

Senne van Tetering

Kollum

166

16

Femke Schotanus

Esmee Nauta

Kollum

180

16

Tsjitsjo Vlieger

Marian Faber

Kollum

180

16

E. Keizer

Mw. T. Keizer

Kollum

180

16

Klasina v.d. Laan

Daniel van Beets

Kollum

180

20

Lemmy Visser

Coby v.d. Laan

Kollum

186

21

M. Renkema

Jellie Jongsma

Buitenpost

187

22

Rommy Merkus

Loekie Mout

Kollum

192

23

Iris Plantinga

Geertje v.d. Ploeg

Kollum

205

24

Anita Schot

Tea Schotanus

Kollum

210

25

Erik Bruinsma

Romke Bos

Kollum

215

26

Esther Terpstra

Hinke Beets

Kollum

217

27

Erwin Riemersma

Margriet en Margriet

Kollum

224

28

Wietse Sijpersma

Ewa Sijpersma

Kollum

228

29

Patrick Gaasendam

Tineke v.d. Veen

Kollum

232

30

J.H. Veenstra

Remco

Kollum

242

31

Sigrid Coenrady

Willie Coenrady

Kollum

243

31

Y. Kooistra

Fenny de Vries

Kollum

243

33

Marten Polet

Michelle Polet

Kollum

249

34

A. Sonneveld

M. Sonneveld

Kollumerpomp

263

35

M. de Vries

Alies de Vries en Shereka

Burum

265

36

Robin Mulder

Anna Reitsma

Kollum

268

37

Sjouke Henstra

H. van Hijum

Kollum

271

37

H. Hogewerf

N. Hogewerf

Kollum

271

37

Jantje Beets

Spoelstra

Kollum

271

40

Amber Hofstra

A. de Kok

Kollum

272

41

Carla de Bruine

Sylvia van Dijk

Kollum

281

41

Bouke v.d. Zaag

Samantha de Jong

Kollum

281

43

T. Henstra

Henstra

Kollum

287

44

S. v.d. Bij

A. de Haan

Kollum

299

45

Vincent Wal

Theo de Haan

Kollum

301

46

Lotte de Vries

Aniek Terpstra

Kollum

303

47

Lucie v.d. Laan

Klaas Visser

Kollum

306

48

B. Douma

E. Douma

Kollum

307

49

Christien v.d. Burg

Janne Hemstra

Kollum

308

50

Marie Dijkstra

Marrit Wouda

Kollum

313

50

Jitske Faber

Maaike Doevedans

Kollum

313

Pl.

Bestuurder(ster)

Kaartlezer(ster)

Woonplaats

Strp.

52

Gerrie de Boer

Sitty Hofma

Kollum

317

53

C.A. Hellinga

Y.G. Hellinga-Postma

Kollum

321

54

Sanne Bijksma

Koos Hoekstra

Kollum

322

55

Antina Venema

Klaasina Oldenburger

Kollum

324

56

P. Damsma

W. Postma

Kollum

326

57

D. Dam

Anke Dam

Kollum

336

58

Berend Krol

Jitze Krol

Kollum

337

59

Richtje Bosma

Sjanie Bremer

Kollum

345

60

Karin de Vries

Linda de Vries

Kollum

349

61

Bert v.d. Laan

Rien v.d. Laan

Kollum

364

61

Annemieke Fleury

Jannie v.d. Vries

Kollum

364

63

Nynke Numan

Rikst Breekhuizen

Kollum

365

64

Linda Wiersema

Durkje Poelman

Kollum

379

65

Baai v.d. Veen

Martine Koopmans

Kollum

387

66

K. Hansma

Fenna

Kollum

388

67

Ronald Wilmenga

Kevin Wilmenga

Kollum

NG

67

Pieter Smids

Lenie Smids

Kollum

NG

67

Coba Wouda

Foekje v.d. Zee

Kollum

NG

67

Aaltje Molleme

Mariska de Jong

Kollum

NG

 

 

 

 

 

 

Staat er bij strp. NG, dan wil dat zeggen dat er geen kaart is ingeleverd.

 

 

 C-klasse 

 

Pl.

Bestuurder(ster)

Kaartlezer(ster)

Woonplaats

Strp.

1

W. Hartman

Mw. R. Hartman

Oldeberkoop

0

2

S. Paulusma

S.Olo

Giekerk

30

3

Reina Brouwer

Meindert Brouwer

Surhuizum

60

 

 

 

 

 

 

 Puzzelklasse 

Wanneer deelnemers gelijk waren geëindigd is er alleen bij de nummers 2 en 3 gekeken wie het langst op de goede route bleef. Dit was vanwege de prijs die werd ontvangen. De rest is ex aequo geplaatst.