Wâld

Motor- en Autoclub De Wâlden

Uitslag Feestweekrit

2-9-2016 te Sint Nicolaasga

Uitzetter: Joke Veenstra
Controleur: Wolter de Jong

 

 

 

Puzzelklasse (uit Sint Nicolaasga)

 

Pl.

Bestuurder(ster)

Kaartlezer(ster)

Woonplaats

Strp.

1

A. Jelsma

J. de Boer

Sint Nicolaasga

103

2

Spongebob

Mosseljongen

Sint Nicolaasga

171

3

Arjen Kuipers

Wieger Romkes

Sint Nicolaasga

180

4

Meindert Leenstra

G. Leenstra

Sint Nicolaasga

187

5

Joop Zonderland

Rita, Sjors en Ina

Sint Nicolaasga

210

6

Hedwich Postma

Aeltsje Postma

Sint Nicolaasga

211

7

Froukje Jellema

Eelke Jellema

Sint Nicolaasga

219

8

E. Bekema

J. Douma

Sint Nicolaasga

225

9

B. de Boer

M. Roorda

Sint Nicolaasga

229

10

Theo de Vries

Marcel Diender

Sint Nicolaasga

237

11

Wiepkje Faber

Femke Hettema

Sint Nicolaasga

242

12

Piet v.d. Werf

Hillie v.d. Werf

Sint Nicolaasga

260

13

Robert Steneker

André

Sint Nicolaasga

261

14

Hebby Lolkema

Tjitske Hoekstra

Sint Nicolaasga

262

15

Helge Boertjens

A. Knoop

Sint Nicolaasga

263

16

Harm Steneker

Greetje Steneker

Sint Nicolaasga

266

17

C.M. Reitsma

M.E. Reitsma

Sint Nicolaasga

269

18

Piet Jouwsma

Geertien Bosma

Sint Nicolaasga

293

19

S. Steneker

H. Steneker-Faber

Sint Nicolaasga

311

20

Theo Knoop

Bettie Knoop

Sint Nicolaasga

321

21

Sjoerd Zonderland

Bettie Bouma

Sint Nicolaasga

359

22

H. Zonderland

B. Zonderland

Sint Nicolaasga

368

23

Foekje v.d. Meulen

Gea Schotanus

Sint Nicolaasga

398

24

Gerda Steneker

Jurjen

Sint Nicolaasga

NG

 

Puzzelklasse (niet uit Sint Nicolaasga)

1

Sjoerd Wiersma

Jannet Wiersma

Joure

165

2

Jorian Visser

Menno Baukema

Wijckel

183

3

Reitze Schotanus

Johan Deinum

Sleat

193

4

Martin de Jong

Sjoerdtje de Jong

Makkum

194

5

Leendert van Midlum

Albert-Menno Laffra

Nijemirdum

199

6

Jamarie v.d. Werf

Arjen de Arie

Amsterdam

201

7

Geartsje Stoker

Nina van Oostrum

Heerenveen

227

8

Trientsje Jansma

Aaltje van Wijk

Oosterwolde

230

9

J. v.d. Meer

E. Korenstra

Warns

257

10

Hans Keulen

Allard Huitema

Koudum

259

10

David Leffertstra

Jildau v.d. Weij

Sloten

259

12

Wiesje Lodewijk

Tryn Bokma

Joure

273

13

Liekel van Midlum

F. van Midlum

Sloten

275

14

Harry Pieters

Piet Pieters

Gorredijk

280

15

Piebe Landman

Hendrikje Landman

Oudega

323

16

C. Dijck

T. Weening

Kollum

360

17

A. Mulder

Karin, Paulien en Sandra

Echtenerbrug

366

18

C. Jorritsma

Onno Jorrit Wierda

Tjerkgaast

NG

 

C-klasse

Pl.

Bestuurder(ster)

Kaartlezer(ster)

Woonplaats

Strp.

1

Bertus v.d. Horst

 

Harderwijk

136

2

Sander Paulusma

 

Giekerk

184

3

Henk Schopping

Clasien Schopping

Huizen

203