Wâld

Motor- en Autoclub De Wâlden

Uitslag Hemelvaartsdagrit Oudwoude

9-5-2013 te Oudwoude

  

Uitzetter: L. Schingenga en B. Brussee

Controleur: Wolter de Jong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puzzelklasse

 

Pl.

Bestuurder(ster)

Kaartlezer(ster)

Woonplaats

Strp.

 

1

A. v/d Meulen

G. v/d Meulen

De Westereen

388

2

D. Bijlsma

D. Bijlsma

Kollum

422

3

A. Kiewiet

C. de Wind

Westergeest

430

4

H. de Vries

P. Veenstra

Harkema

469

5

T. Bekkema

M. Smids

Westergeest

499

6

T. v/d Pas

mevr v/d Pas

De Westereen

520

7

A. Dijk

E. Kempenaar

Oudwoude

544

8

J. Dijkstra

A. v/d Zee

Oudwoude

549

9

S. de Vries

G. en M. de Vries

Oudwoude

564

10

R van Kammen

E. Slump

Westergeest

570

11

J. Pothuizen

M. Lasker

Surhuisterveen

710

12

H. Keizer

T. Keizer

Oudwoude

GF

 

C-klasse

 

 

 

 

Pl.

Bestuurder(ster)

Kaartlezer(ster)

Woonplaats

Strp.

 

1

S. Paulusma

A. Paulusma

Giekerk

120

2

S. Kooistra

M. Kooistra

Harkema

189